فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری نیروهای مردمی

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران بیناد حضرت مهدی (عج) استان گلستان با شما تماس خواهند گرفت. موفق باشید.

 


    مردزن


    تمام وقتپاره وقتحضوریغیر حضوری

    دکمه بازگشت به بالا